แบ่งปัน

ม.ราชภัฏโคราชร่วมใจบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “พ่อหลวง” รัชกาลที่ ๙ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ที่มีแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และพสกนิกรชาวไทย

Image (1)เมื่อวันที่ 14 ก.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครราชสีมา (ธรรมยุต) และวัดป่าศรัทธารวม ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้ชื่อ “ราชภัฏโคราช รวมใจบรรพชาอุปสมบทหมู่”

Image (2)โดยคณะนาค 89 รูป นำโดย รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ ผศ.ดร.สามารถ จับโจร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เดินทางกราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เทศบาลนครนครราชสีมา จากนั้นนาคได้เคลื่อนขบวนแห่ไปยังวัดสุทธจินดาวรวิหารเพื่อทำพิธีบรรพชาสามเณร 89 รูป ถวายภัตตาหารเพล

-advertisement-

Image (3)

จากนั้นได้แยกกันทำพิธีอุปสมบท โดยกลุ่มที่ 1 จำนวน 9 รูป ณ อุโบสถวัดสุทธจินดาวรวิหาร อุปสมบทกลุ่มที่ 2 จำนวน 40 รูป ณ อุโบสถวัดศาลาทอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา และอุปสมบทกลุ่มที่ 3 จำนวน 40 รูป ณ อุโบสถวัดป่าศรัทธารวม ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา จากนั้นพระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 รูป เดินทางไปจำวัด ณ วัดป่าศรัทธารวม ทำวัตรเย็น และฟังโอวาทพระบวชใหม่

Image (10)สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ที่มีแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “ราชภัฏ” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์เป็น “สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ” และมีพระราชดำริ พระราชดำรัสมากมายที่เป็นคุณูปการแก่การศึกษาของไทยโดยเฉพาะชาวราชภัฏ
Image (11)

ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการเข้าร่วมอุปสมบทหมู่ 89 รูปน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล รวมถึงได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม เป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย อันเป็นการสนองต่อพระราชปณิธานและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Image (13)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ใหม่ จำนวน 89 รูป ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดป่าศรัทธารวม ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

astv-managerแหล่งข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์

Comments

comments

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น