วันที่ 11 มกราคม 2560 เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมอาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) นายมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล อธิการบดี มร.นม. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์  อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.นม. ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2560 “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” จัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) นครราชสีมา

201701111303168-20030220172247

โดยทำการแสดงร่วมกับนักแสดงจาก 13 ประเทศ เช่น บังกลาเทศ จีน อียิปต์ กานา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เนปาล ฟิลิปปินส์ รัสเซีย ศรีลังกาและบรูไน รวมทั้งนักแสดงทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย ร่วมเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ สนับสนุนการท่องเที่ยวในท้องถิ่นสู่การผลักดันและพัฒนาในระดับสากล รวมทั้งถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้การสนับสนุนอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์

-advertisement-

นอกจากนี้ ยังเป็นการเผยแพร่กิจกรรมบริการวิชาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรรม สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1010, 1013 ชมฟรีตลอดงาน

 

logo-matichon-classic

แหล่งข้อมูล : มติชนออนไลน์

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น