ศูนย์ ปภ.เขต 5 โคราช สรุปสถิติอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2560 กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ รวม 7 วัน เกิดอุบัติเหตุ 265 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 281 คน ผู้เสียชีวิต 29 ราย ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมทุกจังหวัดต่างสรุปบทเรียนเพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข พร้อมปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการ

วันนี้ (5 ม.ค.) นางปิยะฉัตร อินสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ในพื้นที่ 4 จังหวัดเขตความรับผิดชอบ คือ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559-4 มกราคม 2560 รวม 7 วันของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ว่า เกิดอุบัติเหตุรวม 265 ครั้ง เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 (236 ครั้ง) เพิ่มขึ้น 29 ครั้ง คิดเป็น 12.29% จำนวนผู้บาดเจ็บ 281 คน เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 (225 คน) เพิ่มขึ้น 56 คน คิดเป็น 24.89% จำนวนผู้เสียชีวิต 29 ราย เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 (35 ราย) ลดลง 6 คน คิดเป็น 17.14%

560000000083203

-advertisement-

โดยจังหวัดนครราชสีมาเกิดอุบัติเหตุ 111 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 118 คน ผู้เสียชีวิต 10 ราย จังหวัดชัยภูมิ เกิดอุบัติเหตุ 6 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 10 คน ผู้เสียชีวิต 4 ราย จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดอุบัติเหตุ 77 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 73 คน ผู้เสียชีวิต 9 ราย จังหวัดสุรินทร์ เกิดอุบัติเหตุ 71 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 80 คน ผู้เสียชีวิต 6 ราย

560000000120501

สาเหตุหลักคือ การเมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ 39.25% ขับรถเร็วเกินกำหนด 27.55% การตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด 24.91% ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์ 79.64% รองลงมาคือรถยนต์กระบะ 10.55% และรถเก๋ง รถแท็กซี่ 3.64% ถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ ถนนกรมทางหลวง 41.13% รองลงมาคือถนนใน อบต./หมู่บ้าน 33.96% ถนนกรมทางหลวงชนบท 16.98%

560000000083202

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ ระหว่างเวลา 16.01-20.00 น. รองลงมา ระหว่างเวลา 12.01-16.00 น. 20% และระหว่างเวลา 08.01-12.00 น. 19.25% ช่วงอายุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุดคือ อายุ 50 ปีขึ้นไป 22.55% รองลงมา อายุ 15-19 ปี 19.28% และอายุ 40-49 ปี 15.36%

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ได้สรุปบทเรียนเพื่อให้แต่ละหน่วยงานไปปรับปรุงแก้ไขในจุดที่เป็นปัญหาและหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึง พร้อมปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ อย่างเป็นทางการแล้ว

 

astv-managerแหล่งข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น