แบ่งปัน

“บสย.โคราช” เผยผลค้ำประกันสินเชื่อปี 2559 กลุ่มอีสานล่าง 5 จังหวัด ทะลุกว่า 4,100 ล้านบาท โคราชครองแชมป์อนุมัติสูงสุดในภาคอีสาน เดินหน้ารุกจัดกิจกรรมกระตุ้นพร้อมช่วยสนับสนุน SMEs ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดภาคอีสานตอนล่างกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และมหาสารคาม ผ่านทางสถาบันการเงิน

korat_15902669_1023425474429949_2003269279_o-20170104-100639s

นางปิยะธิดา ตั้งวิไลเสถียร ผู้จัดการสาขา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สำนักงานสาขานครราชสีมา เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานปี 59  เพื่อตอกย้ำภารกิจหลักในการค้ำประกันสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินว่า “บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ดำเนินการภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง  ทำหน้าที่สนับสนุน SMEs เพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแต่ขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินในวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ”   

-advertisement-

“ถึงแม้ว่า บสย. จะไม่ได้มีบทบาทในการปล่อยสินเชื่อโดยตรงแต่ได้มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ อาทิ การจัดกิจกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน, ด้านการค้ำประกันสินเชื่อ, การให้ความรู้ SMEs ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน เน้นให้คำปรึกษาทางการเงินให้กับผู้ประกอบการเป็นรายบุคคล โดยการเชื่อมโยงการทำงานกับสถาบันการเงิน คัดกรองรายที่มีศักยภาพเพื่อส่งต่อให้ธนาคารพิจารณา ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ช่วยให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จริง”

korat_15902681_1023425421096621_835092302_o-20170104-100632s
นางปิยะธิดา ตั้งวิไลเสถียร

“นอกจากนี้“บสย.สำนักงานสาขานครราชสีมา” ยังร่วมเป็นคณะทำงานในการช่วยแก้ปัญหาของ SMEs กับหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบการบูรณาการเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจ หรือ แก้ไขปัญหาในด้านต่างๆของ SMEs ในโครงการ SME Rescue Center, โครงการ RISMEP และยังเข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างสม่ำเสมอ อาทิ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6, ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ(UBI), สำนักงานพาณิชย์จังหวัด, สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักงานพัฒนาชุมชน, หอการค้า, สภาอุตสาหกรรม, สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน ฯลฯ”

นางปิยะธิดา ตั้งวิไลเสถียร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ที่ผ่านมา บสย.โคราช ได้เข้าไปมีส่วนช่วยสนับสนุน SMEs ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด ภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ มหาสารคาม ผ่านทางสถาบันการเงินต่างๆโดยมียอดค้ำประกันสินเชื่อในปี 2559  ณ วันที่ 26 ธ.ค.2559 รวม 2,566 ราย วงเงินค้ำประกัน 4,115 ล้านบาท ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  5,100 ล้านบาท ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน” 

“สำหรับปี2559 จังหวัดนครราชสีมาได้รับการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อมากที่สุดในกลุ่ม 5 จังหวัดนี้และในภาคอีสาน 1,106 รายวงเงิน 1,619 ล้านบาท รองลงมาคือ จ.ชัยภูมิ 454 รายวงเงิน 670 ล้านบาท, จ.บุรีรัมย์ 388 รายวงเงิน 662 ล้านบาท, จ.สุรินทร์ 336 รายวงเงิน  606 ล้านบาท และ จ.มหาสารคาม 282 รายวงเงิน 558 ล้านบาท”

korat_15878044_1023425477763282_1554623565_o-20170104-100635s                 

“หากจำแนกตามประเภทธุรกิจ บสย.ให้การค้ำประกันสูงสุด 5 อันดับ ดังนี้ 1.กลุ่มธุรกิจบริการ (รับเหมาก่อสร้าง, ขนส่งสินค้า) วงเงิน 698 ล้านบาท, 2.กลุ่มการผลิตสินค้าและการค้าอื่นๆ (จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง, จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด) วงเงิน 589 ล้านบาท, 3.กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (ค้าส่งเครื่องดื่มทุกชนิด ,ผลิต-จำหน่ายอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์) วงเงิน 468 ล้านบาท, 4.กลุ่มเกษตรกรรม (จำหน่ายพืชผล-สินค้าทางการเกษตร) วงเงิน 391 ล้านบาทและ 5.สินค้าอุปโภคบริโภค วงเงิน 375 ล้านบาท สำหรับ จ.นครราชสีมา ที่ได้รับอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อไป 1,106 รายวงเงิน 1,619 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจบริการ”

“ส่วนแผนการดำเนินงานในปี 2560 บสย.โคราช ตั้งเป้าค้ำประกันสินเชื่อ 5,150 ล้านบาท โดยยังมุ่งเน้นการทำตลาดเชิงรุกและเดินหน้าจัดกิจกรรมให้ความรู้และให้คำปรึกษากับ SMEs ร่วมกับ สถาบันการเงินและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนส่งเสริม SMEs ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่6) วงเงิน 100,000 ล้านบาท, โครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับกลุ่ม Start up และนวัตกรรม วงเงิน 10,000 ลบ. , โครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย วงเงิน 13,500 ล้านบาท หาก SMEs ท่านใดสนใจใช้บริการสามารถติดต่อมาที่“บสย.โคราช”โทร.044-262104 e-mail:korat@tcg.or.th” นางปิยะธิดา กล่าว

Comments

comments

แบ่งปัน
หนังสือพิมพ์เอ็กเซ็คคิวทีฟ

ไม่มีความคิดเห็น