screen-shot-2559-12-21-at-11-47-08-am

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสิ่งอื่นๆ ที่เป็นสมบัติล้ำค่า ควรที่จะรักษาไว้ให้คนโคราชรุ่นหลังได้ชม โดยได้รับความไว้วางใจจากชุมชนมอบให้พิพิธภัณฑ์ฯเป็นผู้เก็บรักษา ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการที่นำเสนอเนื้อหาประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครราชสีมา ในแต่ละยุคสมัย

พิพิภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ภายใต้การบริหารของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีพัฒนาการมาจาก “หอวัฒนธรรม” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2523 เมื่อครั้งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ยังเป็น “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม” ของวิทยาลัยครูนครราชสีมา โดยมีว่าที่ ร.ต. ถาวร สุบงกช เป็นหัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท่านแรก

build-1-panorama
หอวัฒนธรรม อาคาร 1 พ.ศ. 2550
-advertisement-

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 5 รอบ และย้ายที่ตั้งจากเดิมอาคาร 1 ไปยังอาคาร 10 ได้ดำเนินการก่อสร้างห้องคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ จนปัจจุบัน

building-10-2557
พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อาคาร 10)

อีกหนึ่งสิ่งที่ทรงคุณค่าคือ “เรื่อนโคราช” เป็นบ้านเรือนของชาวโคราชในสมัยก่อน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ การปรับปรุงเรือนโคราช โดยการบริจาคจาก ศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมา วิทยาลัยครูนครราชสีมา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์ ซึ่งท่านเป็นทั้งศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูและอาจารย์เก่าของวิทยาลัยครูนครราชสีมา เพื่อให้เรือนโคราชเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและวิธีชีวิตของคนโคราช มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ทำพิธีขึ่นเรือนใหม่ (ขึ้นบ้านใหม่) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2559

2-2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

การจัดแสดงภายใน พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

screen-shot-2559-12-21-at-12-09-49-pm screen-shot-2559-12-21-at-12-10-00-pmscreen-shot-2559-12-21-at-12-10-19-pmscreen-shot-2559-12-21-at-12-10-29-pmscreen-shot-2559-12-21-at-12-10-41-pmscreen-shot-2559-12-21-at-12-10-51-pmแผนที่การเดินทาง พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา 

aerial-photo-map-750

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044-009-009 ต่อ 1013 หรือ 1020


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา 

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น