แบ่งปัน

ตามระเบียบ ภายหลังจากราคาน้ำมันปรับขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา 10 วัน โดยน้ำมันดีเซล ปรับขึ้นเป็นลิตรละ 26.09 บาท ล่าสุดกรมเจ้าท่า ได้ออกประกาศปรับอัตราค่าโดยสาร เรือด่วนเจ้าพระยา เรือโดยสารคลองแสนแสบ เรือข้ามฟาก มีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง เรื่อง การกำหนดอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงวันที่ 29 ก.ย. 2559 ประกาศอัตราค่าโดยสารตามช่วงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น 4 ช่วงอัตรา โดยหากราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงติดต่อกัน 10 วัน และกรมเจ้าท่าประกาศอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ค่าโดยสารในวันถัดไปจึงจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศ 5 วัน และเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันจากราคาเดิมขึ้นเป็นลิตรละ 26.09 บาท ติดต่อกันเป็นเวลา 10 วัน กรมเจ้าท่าจึงออกประกาศ โดยใช้ราคาที่อยู่ในช่วง อัตราที่ 3 เมื่อราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ระหว่าง 25.01-29.00 บาทต่อลิตร สำหรับเรือด่วนเจ้าพระยากับเรือข้ามฟาก และระหว่าง 25.01- 27.00 บาทต่อลิตร สำหรับเรือโดยสารคลองแสนแสบ

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดอัตราค่าโดยสารช่วงอัตราที่ 3 ของ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ได้แก่ เรือด่วนเจ้าพระยา(ธรรมดา) ราคา 9, 11, 13 บาทตามระยะทาง สำหรับเรือด่วนพิเศษ(ธงส้ม) ราคา 15 บาท, เรือด่วนพิเศษ(ธงเหลือง) 20 บาท ตลอดเส้นทาง ส่วนเรือด่วนพิเศษ(ธงเขียว) ราคา 13, 20, 32 บาทตามระยะทาง ในด้านเรือโดยสารคลองแสนแสบ กำหนดอัตราโดยสารช่วงที่ 3 เป็นราคา 9, 11, 13, 15, 17 และ 19 บาทตามระยะทาง

-advertisement-

สำหรับอัตราค่าโดยสารเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา คณะกรรมการฯ ได้กำหนดอัตราที่ 3 โดยแยกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มแรกประกอบด้วย เส้นทางนนทบุรี-บางศรีเมือง, ท่าช้าง-วังหลัง, ท่าช้าง-วัดระฆัง, วังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ, วังหลัง-มหาราช และ ราชวงศ์-ดินแดง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 3.50 บาท

กลุ่มที่สองประกอบด้วยเส้นทางโอเรียนเต็ล-วัดสุวรรณ และ ท่าเตียน-วัดอรุณ อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4 บาท กลุ่มที่สามมี 1 เส้นทางคือ สี่พระยา-คลองสาน อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4.50 บาท กลุ่มที่สี่ประกอบด้วยเส้นทาง พระสมุทรเจดีย์-วิบูลย์ศรี และ สะพานตากสิน(สาทร) ฝั่งพระนคร-ฝั่งธนบุรี อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 5.50 บาท และกลุ่มสุดท้ายมี 1 เส้นทาง คือ ปากคลองตลาด-วัดกัลยาณมิตร-วัดกุฎีจีน อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 6 บาท.

 
%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90แหล่งข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์

Comments

comments

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น