แบ่งปัน

อัพเดทความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 หรือ มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-นครราชสีมา ที่ปัจจุบันเซ็นสัญญาก่อสร้างไปแล้ว 25 สัญญา จากแผนงานการก่อสร้างทั้งหมด 40 สัญญา

จากพื้นที่โครงการที่ผ่าน 3 จังหวัดตลอดเส้นทางคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทาง 196 กม. มูลค่าโครงการ 84,600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง 77,970 ล้านบาท และค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินอีก 6,630 ล้านบาท

แบ่งสัญญาการก่อสร้างออกเป็น 40 สัญญา เพื่อการก่อสร้างที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้งบประมานปี 2559 จำนวน 25 สัญญา แล้วเสร็จ ปี 2562 เปิดให้บริการ ปี 2563

-advertisement-

จากแผนการก่อสร้าง ได้เริ่มสร้างบริเวณทางต่างระดับสระบุรีแล้ว แผนงานทั้งหมดมีความคืบหน้า 0.083% จากแผน 0.847% อีก 15 สัญญาปลายเดือน ธ.ค.นี้ถึงต้นปี 2560 จะเสนอคณะรัฐมนตรี อนุมัติ คาดว่าเซ็นสัญญาเดือน ก.พ. 2560

Comments

comments

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น