รายงานจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการช็อปช่วยชาติแล้ว ให้นำรายจ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการ ในช่วงวันที่ 14-31 ธ.ค.นี้ มาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจริง ไม่เกิน 15,000 บาท โดยผู้มีเงินได้จะต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร (มีชื่อ-ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในใบกำกับภาษี)

โดยสินค้าและบริการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ได้แก่ สินค้าทุกประเภท ยกเว้น สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ, รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ, ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำศัลยกรรม, ค่าซื้อทองคำแท่ง, ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์, ซื้อประกันชีวิตประกันรถยนต์, ค่าซื้อเนื้อหมู ไก่ ปลา, ซื้อหนังสือ นิตยสาร ตำราเรียน และบัตรของขวัญของห้างสรรพสินค้า (Gift voucher) ส่วนบริการนั้นได้แก่บริการทุกประเภท ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบิน บริการนำเที่ยว และค่าที่พักโรงแรม ทั้งนี้ สินค้าและบริการนั้นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7

นอกจากนี้ กรณีซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการหลายครั้ง และแต่ละครั้งมีมูลค่าไม่ถึง 15,000 บาท สามารถนำการซื้อหลายครั้งมารวมกันได้ แต่ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 15,000 บาท

-advertisement-

ทั้งนี้ มาตรการนี้จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ เป็นการกระตุ้นกำลังซื้อและบริการในช่วงปลายปี 2559 ทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 2 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ 2 ล้านคน เพิ่มตัวเลขจีดีพีปี 60 ร้อยละ 0.2 ผู้ประกอบการมีแรงจูงใจเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นการขยายฐานการจัดเก็บภาษีของรัฐระยะยาว แต่คาดว่าจะมีภาษีสูญเสียประมาณ 3,200 ล้านบาท

 

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4แหล่งข้อมูล : ประชาชาติธุรกิจ (1, 2)

 

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น