ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า ตามที่ มทส. ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์”  ภายใต้แนวคิดหลัก “กีฬาเพื่อโอกาส ชีวิต และมิตรภาพ (Sports for Opportunities, Life, and Friendship)”  ชิงชัย 37 ชนิดกีฬา 444 เหรียญทอง ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 21 มกราคม 2560 และ มทส. ได้เสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) เพื่อเลื่อนการจัดการแข่งขันออกไปในช่วงระหว่างวันที่ 3 – 12 กรกฎาคม 2560 เนื่องจากตรงกับช่วงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลศตมวาร 100 วันแห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

dsc_0001
Credit : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีสุรนารี

ทั้งนี้ที่ประชุม กกมท. เห็นชอบในการเลื่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในกำหนดการเดิมออกไป แต่ขอให้ มทส. เลื่อนมาจัดการแข่งขันให้เร็วที่สุดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2560 แทนนั้น ในการนี้ มทส. ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อบ่ายวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและเกิดกระทบกับนักศึกษาให้น้อยที่สุด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเรียน เพราะการเรียนคืองานประจำ กิจกรรมคืองานประกอบ ซึ่งเป็นชีวิตของนิสิตนักศึกษาอย่างแท้จริงนั้น ในเมื่อ กกมท. เห็นว่าควรจะเลื่อนให้เร็วกว่านั้น มหาวิทยาลัยก็คิดว่ากรอบเวลาที่ดีที่สุดและสามารถจัดการแข่งขันได้เร็วที่สุดตามคำขอของ กกมท. คือระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ของมหาวิทยาลัย

dsc_0024
Credit : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีสุรนารี

มทส. เป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก การจัดการแข่งขันเป็นกีฬาดังกล่าวเป็นรายการใหญ่ การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าวต้องระดมสรรพกำลังนักศึกษาและบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย จึงอาศัยช่วงเวลาที่เหมาะสมและสะดวกในการบริหารจัดการ โดยให้กระทบกับการปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้น้อยที่สุด อย่างไรก็ตามการจัดการแข่งขันดังกล่าวทำให้มหาวิทยาลัยต้องเลื่อนปฏิทินการศึกษาออกไปอย่างน้อย  1 สัปดาห์เช่นกัน

dsc_0039
Credit : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีสุรนารี
-advertisement-

“สำหรับการเตรียมความพร้อม มทส. มีความพร้อมอย่างเต็มที่ ทั้งสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ด้วยประสบการณ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 32 มาแล้ว เมื่อปี 2548 นอกจากนี้ยังเคยร่วมเป็นเจ้าภาพและเป็นหมู่บ้านนักกีฬาในการจัดการแข่งขันกีฬารายการสำคัญทั้งระดับชาติและนานาชาติร่วมกับจังหวัดนครราชสีมามาแล้วหลายครั้ง เช่น การเป็นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 เมื่อปี 2550 แข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 “นครราชสีมาเกมส์”  ปี 2557 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “โคราชเกมส์” ปี 2558

dsc_0050
Credit : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีสุรนารี

ดังนั้นเหตุผลความไม่พร้อมในการเป็นเจ้าภาพจึงไม่ใช่ประเด็นหลักในการเลื่อนจัดการแข่งขันดังกล่าว เราอยากให้ช่วงเวลาแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของพสกนิกรชาวไทยในช่วงนี้ เป็นช่วงเวลาแห่งการน้อมถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้ขอเลื่อนจัดการแข่งขันดังกล่าวข้างต้น

dsc_0006
Credit : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีสุรนารี

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยยังมุ่งเน้นให้การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นมหกรรมกีฬาของชาวสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศกว่า 15,000 คน จะได้มาพบปะรวมตัวกันโดยใช้กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ รู้รัก สามัคคี เดินตามรอยพระบาทด้วยวิถีแห่งความพอเพียง เป็นกีฬาเพื่อโอกาส ชีวิต และมิตรภาพสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง ชาว มทส. และชาวจังหวัดนครราชสีมาพร้อมยินดีต้อนรับทัพนักกีฬาด้วยมิตรไมตรีอันดียิ่ง” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

2559-11-18-11_26_15-12_24_in_jpg-windows-photo-viewer
Credit : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีสุรนารี

 

แหล่งข้อมูลและภาพประกอบ : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีสุรนารี

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น